Όροι χρήσης

Γενικά
Ο διαδικτυακός τόπος danaos-stores.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "δικτυακός τόπος") της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΝΑΟΣ» (ΑΦΜ 094073317, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής (Μεσογείων 230) και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρεία.
Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που εισέρχονται και συναλλάσσονται ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενοι για συντομία "επισκέπτες" ή "χρήστες" ή "πελάτες") καλούνται να συμβουλευτούν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οι ενέργειες των χρηστών στον δικτυακό τόπο όπως ενδεικτικά η περιήγηση, η αγορά προϊόντων και η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων αυτών χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του δικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε αλλαγή, μέσα από τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών των προβλημάτων οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Ειδικότερα η Εταρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του ηλεκτρονικού καταστήματος και περιέχονται σε αυτό.
Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του εμπορικού καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς εκτός και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας.
Υποχρεώσεις χρηστών
Οι χρήστες του δικτυακού τόπου danaos-stores.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του για:
• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.
• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.
Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικά δεδομένα
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου danaos-stores.gr καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η εγγραφή νέου χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική. Κατά την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα στο δικτυακό τόπο τα οποία τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και αιτήσεων των χρηστών.
Ειδικότερα για την έγκυρη πραγματοποίηση των παραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ζητήσει από αυτούς κάποια βασικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμό, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να δηλώσουν επιπλέον τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία αυτό θα εκδοθεί.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από αυτόν, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το όνομα χρήστη (e-mail) και o μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών προσωπικής ασφάλειας (email και password).
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης των στοιχείων πρόσβασης στον δικτυακό τόπο από τρίτα πρόσωπα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών εντούτοις δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων.
Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής προσωπικών στοιχείων οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα danaos-stores.gr δεν ευθύνεται για την χρήση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας στους εγγεγραμμένους χρήστες να αλλάζουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και να αποφεύγουν τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
Cookies
Ο δικτυακός τόπος danaos-stores.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρηστών. Τα cookies αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την συσκευή του κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων ή αρχείων από τον υπολογιστή ή την συσκευή, ενώ χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή ή την συσκευή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Πολιτική τιμών
Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ανεξάρτητα με την μεταβολή των τιμών ο επισκέπτης/χρήστης θα καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγραφόταν στα προϊόντα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.
Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή/και επιλεγμένα προϊόντα ισχύουν οι επονομαζόμενες «Web προσφορές», όπου οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρουν από τις αντίστοιχες τους στο φυσικό κατάστημα και ισχύουν μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές να ελέγχουν και να γνωρίζουν τη διαφορά των τιμών των Web προσφορών προς αποφυγή ή επίλυση διαφορών που μπορούν να προκύψουν στις μεταξύ τους συναλλαγές με το κατάστημα.
Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των αγορών/παραγγελιών συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών αλλά και των αγορών που πραγματοποιούνται στο φυσικό κατάστημα.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν ήδη καταβληθείσες πληρωμές θα επιστρέφονται στους πελάτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που οι πελάτες επέλεξαν να πληρώσουν την παραγγελία τους.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του φυσικού καταστήματος. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά από τα φυσικά καταστήματα και όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο.
Αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
Οι χρήστες του δικτυακού τόπου μπορούν να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιώντας το κεντρικού μενού πλοήγησης που βρίσκεται πάντα στο επάνω μέρος των ιστοσελίδων. Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χωρισμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με σκοπό την καλύτερη πλοήγηση και ανεύρεση των επιθυμητών προϊόντων.
Οι χρήστες μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών. Η συλλογή ενός προϊόντος γίνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» έχοντας πρώτα επιλέξει την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. χρώμα και μέγεθος) όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν προϊόντα στο καλάθι αγορών μέχρι να συμπληρώσουν την παραγγελία τους.
Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν εάν είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη ή πραγματοποιώντας μία εγγραφή νέου μέλους. Εάν δεν επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να προχωρήσουν στην παραγγελία τους συνδεόμενοι ως απλοί επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί η υποβολή της φόρμας «Σύνδεση σαν επισκέπτης» για την επιβεβαίωση στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
Κατόπιν οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους μέσα από απλά βήματα όπου θα συμπληρώσουν και θα ελέγξουν τα στοιχεία χρέωσης της παραγγελίας καθώς και τους τρόπους εξόφλησης και αποστολής.
Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα οι χρήστες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους θα μεταφερθούν στο σύστημα της τράπεζας Eurobank για την διαδικασία χρέωσης της κάρτας.
Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας οι χρήστες λαμβάνουν ένα email επιβεβαίωσης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας τους.
Ακύρωση παραγγελιών
Οι επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την παραγγελία τους μόνο εφόσον το είδος δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας. Η ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος (2106528301).
• Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και αναγράφοντας τον κωδικό και τα στοιχεία παραγγελίας.
Κατά την ακύρωση ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν πραγματοποιείται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.
Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του τότε η Εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.
Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης
Η εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές κατά τη παραλαβή παραγγελιών να αποσυσκευάζουν και να ελέγχουν τα προϊόντα για να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία ελαττωμάτων. Κάθε παραγγελία που φεύγει από τα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος danaos-stores.gr ελέγχεται διεξοδικά ότι πληροί όλες τις προδιαγραφές και ότι τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σφάλματος.
Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα εν λόγω προϊόντα επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί και βρίσκονται εντός της αρχικής τους συσκευασίας. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.
Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει, με γραπτή του δήλωση, μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected]. Επίσης ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στο danaos-stores.gr και να το αποστείλει στην Εταιρεία με τους ίδιους τρόπους που προαναφέρθηκαν.
Στις επιστροφές προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής εκτός των περιπτώσεων όπου:
• Με υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (σφάλμα στην τιμολόγηση ή την αποστολή) ή κατά την παράδοση το είδος είχε συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δύναται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής.
• Το προϊόν είναι ελαττωματικό και εφόσον αυτό εξακριβωθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του καταστήματος.
Οι επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε μέσω διανομέα.
Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία πληροφορηθεί την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η Εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο για κάτι διαφορετικό.
Εξαιρέσεις
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής όπως μαγιό, κάτω εσώρουχα κ.λπ.
• Προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
• Προϊόντα που κατασκευάζονται ή τροποποιούνται εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (π.χ. ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.).
Σύνδεσμοι δικτυακού τόπου
Οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που περιλαμβάνονται στο παρόντα δικτυακό τόπο οδηγούν σε σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα danaos-stores.gr δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
Newsletters
Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να εγγραφούν στις λίστες παραληπτών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το περιεχόμενο των δελτίων αυτών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP’s) για την παράδοση τους. Τα newsletters ενδέχεται να καταλήξουν στο ηλεκτρονικό φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» ή αλλιώς “Spam/Junk E-mail” των παραληπτών.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον newsletters ή επιθυμεί την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.
Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) - Online Dispute Resolution
Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.
Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι:
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους,
Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα στον εμπορικό κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ADR POINT ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα danaos-stores.gr είναι πλήρως εναρμονισμένο έχοντας ανταποκριθεί στην διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
Ο καταναλωτής πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με την Εταιρεία και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτήν.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο την πλατφόρμας ΗΕΔ ο οποίος διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου danaos-stores.gr αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.